Obsługa informatyczna firm

Osbługa informatyczna firm czy potrzebna obsługa informatyczna?
Osbługa informatyczna firm czy jest i kiedy jest potrzebny zabezpieczenie informatyczne?

Firmy, które zatrudniają usługi wsparcia IT, są w stanie zapewnić wiele różnych usług, które przynoszą korzyści ich firmom, od administrowania aplikacjami opartymi na chmurze po konfigurację sprzętu biurowego. Pomagają również we wdrażaniu planów ciągłości działania, zatrzymywaniu danych i infrastruktury oraz tworzeniu kopii zapasowych. Dodatkowo biorą udział w kompleksowym zarządzaniu aktywami i dostarczają statystyki w czasie rzeczywistym, aby monitorować zdrowie infrastruktury technologicznej firmy.

Poziom 2

Obsługa informatyczna firm dzieli się na trzy poziomy: Level 1, Level 2 i Level 3. Różnica między nimi polega na poziomie kompetencji techników wsparcia. Wsparcie na poziomie 1 i 2 zakłada interwencję osób wewnątrz firmy, natomiast poziom 3 angażuje osoby spoza organizacji. Ten poziom wsparcia jest bardziej złożony i często obejmuje konserwację ciężkiego sprzętu i oprogramowania. Ponadto może obejmować tworzenie nowego oprogramowania i hotfixów.

Wsparcie poziomu pierwszego jest najbardziej podstawowym rodzajem wsparcia, natomiast wsparcie poziomu drugiego obejmuje bardziej specjalistyczną pomoc. Ci specjaliści posiadają większą wiedzę na temat sprzętu i oprogramowania używanego przez firmę. Mogą również zapewnić dogłębne rozwiązywanie problemów i wsparcie zaplecza. Muszą jednak wiedzieć, kiedy przekazać sprawy na wyższe poziomy.

Wsparcie na poziomie 2 różni się od wsparcia na poziomie 1. Technik odpowiedzialny za obsługę tych zgłoszeń jest przeszkolony do radzenia sobie z bardziej zaawansowanymi problemami technicznymi. Przeanalizuje on i zidentyfikuje problem oraz przedstawi rozwiązania. Technicy ci nie muszą być programistami, inżynierami ani projektantami. Będą próbowali odtworzyć problem i zidentyfikować przyczyny źródłowe. Jeśli problem jest wyjątkowy, firma może zdecydować się na stworzenie nowej poprawki, która zostanie udokumentowana do wykorzystania przez pracowników warstwy 1 i 2.

Wsparcie na poziomie 2 jest zwykle zarezerwowane dla laptopów i komputerów stacjonarnych. W niektórych przypadkach ci technicy wsparcia współpracują z działem wsparcia poziomu 3 w celu obsługi bardziej skomplikowanych problemów. Ogólnie rzecz biorąc, usługi wsparcia na poziomie 2 dotyczą instalacji oprogramowania, naprawy sprzętu i zarządzania konfiguracją.

Poziom 2

Istnieją dwa główne poziomy obsługi IT dla firm. Niższy poziom tworzą przedstawiciele obsługi klienta, natomiast wyższy poziom to inżynierowie wsparcia. Różnica między tymi dwoma poziomami polega na poziomie specjalizacji. Niższy poziom pomaga klientom z powszechnymi problemami, podczas gdy wyższy poziom pomaga klientom z nietypowymi problemami.

Przedstawiciel wsparcia warstwy 2 oferuje zaawansowaną pomoc techniczną, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. Osoba ta ściśle współpracuje z personelem poziomu 1 w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów. Osoba ta będzie próbowała zduplikować problem i określić jego przyczynę. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić, może być konieczne przekazanie problemu do działu wsparcia warstwy 3.

Zespoły wsparcia pierwszej linii muszą być wspierane przez skuteczne narzędzia zdalnego dostępu oraz obszerną bazę wiedzy zawierającą obejścia i wspólne rozwiązania. Muszą też mieć możliwość współpracy między sobą. Nowe narzędzia AI i boty do czatowania są również wykorzystywane do pomocy zespołom poziomu 1. Narzędzia te mogą pomóc użytkownikom szybko rozwiązać typowe problemy lub eskalować incydenty do wyższych poziomów.

Drugim poziomem obsługi informatycznej firm jest help desk IT. Ten poziom skupia się na zapewnieniu satysfakcji klienta i optymalizacji kosztów zatrudnienia. Ogólnie rzecz biorąc, zespoły wsparcia technicznego T1 obsługują podstawowe problemy, podczas gdy zespół T2 obsługuje złożone problemy. Zespoły wyższego szczebla są droższe i wymagają większego doświadczenia i wiedzy.

Trzeci poziom obsługi informatycznej firm nosi nazwę Tier 3. Ten poziom wsparcia IT jest obsadzony przez ekspertów technicznych, którzy specjalizują się w konkretnych technologiach. Zespoły wsparcia są zwykle zorganizowane według technologii i aplikacji. Podlegają one oddzielnym kierownikom IT oraz starszemu kierownikowi ds. infrastruktury/aplikacji.

Chmura

Chmura obliczeniowa oferuje szeroki wachlarz korzyści dla firm. Po pierwsze, zapewnia mobilny dostęp do danych firmowych. Pomaga również pracownikom zdalnym pozostać w kontakcie z resztą firmy. Ponadto, może pomóc w stworzeniu lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. W rezultacie organizacje o wysokim wskaźniku zadowolenia pracowników mają tendencję do zwiększania wykorzystania chmury.

Jednak może to również wiązać się z pewnym ryzykiem. Firmy polegające na usługach w chmurze muszą przestrzegać przepisów i praw branżowych. Na przykład organizacje opieki zdrowotnej i firmy detaliczne muszą przestrzegać przepisów HIPAA i SOX. Również firmy prowadzące działalność w Unii Europejskiej muszą spełniać przepisy GDPR. Dlatego wielu uznanych dostawców usług w chmurze dostosowuje się do odpowiednich branżowych programów akredytacyjnych.

Chmura obliczeniowa oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw, i to nie tylko dla małych firm. Wiele aplikacji w chmurze pozwala użytkownikom na dostęp do danych z dowolnego miejsca. Mogą oni również przesyłać dane do chmury z dowolnego urządzenia. Kolejną zaletą chmury obliczeniowej jest możliwość skalowania zasobów obliczeniowych przy zachowaniu bezpieczeństwa i prywatności danych. Firmy mogą również zdecydować się na architekturę chmury hybrydowej, która łączy usługi od wielu dostawców chmur. Obejmuje to chmury publiczne, takie jak AWS, oraz chmury prywatne oparte na VMware.

Jedną z najważniejszych zalet chmury obliczeniowej dla firm jest mobilność danych. W przeciwieństwie do przechowywania danych na lokalnych serwerach, usługi oparte na chmurze mogą natychmiast zaspokoić zapotrzebowanie na przepustowość. Ponadto usługi oparte na chmurze nie wymagają kosztownych aktualizacji infrastruktury IT. Ta zwiększona swoboda może zwiększyć produktywność organizacji. W rzeczywistości, w niedawnym badaniu InformationWeek, 65% firm podało zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby biznesowe jako główny powód przejścia do chmury.

Usługi w chmurze opierają się na oprogramowaniu, które jest dostarczane przez Internet. Usługi te oferują wiele korzyści dla firm, w tym wysoką dostępność, skalowalność i bezpieczeństwo. Dodatkowo, organizacje są obciążane jedynie za ilość pamięci masowej w chmurze, którą wykorzystują. Co więcej, usługi w chmurze mogą być hostowane w siedzibie firmy lub poza nią.

Email marketing

Email marketing dla usług IT dla firm może być używany do promowania usług i produktów firmy. W zależności od rodzaju biznesu, ten rodzaj marketingu może pomóc w generowaniu leadów i sprzedaży. Można go również wykorzystać do promowania darmowego przewodnika dla klientów. Różne segmenty mają różne potrzeby, a email marketerzy powinni odpowiednio dostosować do nich swoją wiadomość. Na przykład, email informacyjny może podkreślać cechy i korzyści oprogramowania, podczas gdy email zorientowany na sprzedaż będzie podkreślał zalety firmy.

Jeśli chodzi o wybór narzędzia do e-mail marketingu dla wsparcia IT, najlepiej jest iść na niedrogą i zorientowaną na cel platformę. Niektóre narzędzia do e-mail marketingu obejmują EngageBay, Pabbly Email Marketing, SendinBlue, SendX i Thrive Internet Marketing Agency. EngageBay oferuje email marketing oparty o konto, natomiast SendinBlue to usługa masowego dostarczania emaili. Możesz również zdecydować się na usługę e-mail marketingu, która ma wizualny pulpit nawigacyjny, który pokazuje wydajność twoich kampanii.

Cennik

Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu cen za usługi IT dla firm. Istnieje wiele różnych opcji dla firm, a różne poziomy usług mają różne koszty. Plan zatrzymania, na przykład, pozwala firmie kupić godziny z góry po obniżonej stawce. Te ustalenia mogą być korzystne dla firm, które mają przewidywalne procesy wsparcia IT.

Miesięczne stawki zaczynają się zazwyczaj od około 1000 USD dla firmy zatrudniającej 20 pracowników i obejmują pierwsze osiem do dziesięciu godzin wsparcia w każdym miesiącu. Dodatkowe godziny są następnie sprzedawane po obniżonej stawce. Alternatywnie firmy mogą zdecydować się na wsparcie ryczałtowe, które jest zazwyczaj rozliczane na podstawie liczby użytkowników, maszyn, serwerów lub mieszanek. Stawki rynkowe w Chicago za takie usługi wahają się od 50-150 USD za użytkownika lub element miesięcznie.

Ceny usług zarządzanych zależą od kilku czynników, w tym od jakości personelu i poziomu usług. Niektórzy dostawcy pobierają wyższe opłaty niż inni, ale cena będzie porównywalna. Oprócz poziomu usług, należy rozważyć koszt przywództwa i zarządzania dostawcy. Ważne jest, aby zrozumieć ryzyko i korzyści przed zaangażowaniem się w powtarzającą się umowę z dostawcą wsparcia IT.

Dostawcy pełnego wsparcia IT zazwyczaj mają zespoły ekspertów, którzy są wysoko wykwalifikowani i mają wieloletnie doświadczenie. Niektóre firmy mają nawet wielu specjalistów IT z setkami lat łącznego doświadczenia. Może to prowadzić do wysoko wyspecjalizowanego zespołu ekspertów, którzy są tańsi niż zatrudnienie jednego specjalisty IT z zaledwie dziesięcioletnim doświadczeniem.

Dostawcy wsparcia IT mogą również naliczać stawkę godzinową. Ten model pozwala na elastyczne rozliczanie i może być bardzo skuteczny dla małych firm. Jednak ten rodzaj wsparcia nie zawsze jest opłacalny. Cena technika IT może być bardzo wysoka, dlatego tak ważne jest, aby dokładnie rozważyć swój budżet przy podejmowaniu decyzji o obsłudze IT dla firm.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.