Gry i zabawy dydaktyczne, ich rola i znaczenie w procesie kształcenia. Gra dydaktyczna to rodzaj metod nauczania należących do grupy metod problemowych (sposób nauczania i uczenia się , którego osnowę stanowi rozwiązywanie przez uczniów zagadnień praktycznych i teoretycznych .. (W.Okoń , 1981)) i organizujących treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawiskPoczytaj dalej…

Karl Jaspers – „Filozofia egzystencji” – recenzja. Zanim przejdę do przedstawienia spostrzeżeń, jakie nasunęły mi się po lekturze tego dzieła, wyjaśnię – kluczowe dla niego – pojęcie egzystencjalizmu. Jest to kierunek filozofii współczesnej, według którego punktem wyjścia analizy filozoficznej jest indywidualna, jednostkowa egzystencja człowieka, jego miejsce i rola w świecie.Poczytaj dalej…

CZYNNIKI STRESOGENNE ZWIĄZANE Z AUTYZMEM WYSTĘPUJĄCYM W RODZINIE 1. Ogólny wpływ autyzmu. Ogólna zasada głosi iż najlepiej by było gdyby autyzm był zidentyfikowany, czy też wykryty jak najszybciej. Jest to zasada stosowana w odniesieniu do wszystkich chorób lub różnego rodzaju zaburzeń. Wpływ autyzmu na rodzinę jest bardzo głęboki. Pojawienie sięPoczytaj dalej…